Принтиране

Въпроси относно състава на комисията за провеждане на процедура за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите

Автор: Ясен Ковачев,
Съгласно чл. 80, ал. 1 от Закона за концесиите (ЗК) процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата.