- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Уредбата на прекратяването на концесионните договори

Въпросите относно прекратяването и развалянето на концесионните договори при уредбата на действащия Закон за концесиите (ЗК) не са разглеждани в сп. „Собственост и право“ от приемането на този закон досега.