Принтиране

Уредбата на прекратяването на концесионните договори

Автор: Ясен Ковачев,
Въпросите относно прекратяването и развалянето на концесионните договори при уредбата на действащия Закон за концесиите (ЗК) не са разглеждани в сп. „Собственост и право“ от приемането на този закон досега.