Принтиране

Учредяване право на ползване върху имоти – частна държавна собственост, на синдикатите

Автор: Живка Юрукува,
Имоти – частна държавна собственост, могат да бъдат предоставяни безвъзмездно на синдикатите по реда на Закона за държавната собственост (ЗДС) и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС). Това e един облекчен режим, чрез който могат да бъдат задоволени нуждите на синдикатите за осъществяване на тяхната дейност. Учредява се безвъзмездно право на ползване […]