Принтиране

Срокът за релевиране на нищожност в производство по обжалване по реда на Закона за концесиите

Автор: Ясен Ковачев
С приемането на Закона за концесиите от 2006 г. (ЗК - 2006 - отм.) бе предвидено актовете на концедентите да се обжалват на първа инстанция не пред съд, а пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), като решенията по такива жалби се атакуват пред Върховния административен съд (ВАС).