Принтиране

Собственост върху обект на концесия през времетраенето и след прекратяването на концесионен договор

Автор: Ясен Ковачев,
Обектът на концесия, възлагана по реда на Закона за концесиите (ЗК), може да е държавна собственост, съответно общинска собственост, както и собственост на концесионера или на друго лице (чл. 15, ал. 3 ЗК).