Принтиране

Съдебни средства за защита на учреденото право на ползване върху имот – частна общинска собственост

Автор: Живка Юрукова,
Съгласно Закона за общинската собственост може да бъде учредено право на ползване върху имоти - частна общинска собственост.