Принтиране

Съдебни способи за защита правото на общинска собственост

Автор: Живка Юрукова
В Закона за общинската собственост (ЗОС) има специален и облекчен ред за защита на общинската собственост чрез издаване на заповед за изземване по реда на чл. 65 ЗОС, но това производство е административно и в него не могат да се разрешават спорове за собственост.