Принтиране

Решения на Конституционния съд, свързани с режима на държавната собственост

Автор: Александър Георгиев,
Конституционно установеният режим за придобиване и упражняване на държавната собственост е обсъждан в сравнително голям брой решения на Конституционния съд (КС) както във връзка с приложението на конкретни текстове от Закона за държавната собственост (ЗДС), така и на други, свързани с материята нормативни актове.