Принтиране

Разпореждане и управление на държавна и общинска собственост

Автор: Люба Панайотова-Чалъкова,
Интерес за настоящото изследване представляват въпросите за възможните сделки с държавна, съответно общинска собственост, които нашето законодателство урежда.