Принтиране

Промените от 2020 г. в Закона за подземните богатства

Автор: Ясен Ковачев,
С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ЗИДЗПБ) бяха въведени значителни промени в посочения изменен и допълнен закон ЗПБ. ЗИДЗПБ се състои от общо 97 параграфа, което само по себе си е показателно за обема и важността на измененията.