Принтиране

Подзаконовата уредба на контрола на концесиите

Автор: Ясен Ковачев,
С приемането на Наредбата за мониторинга, управлението и контрола на концесиите (НМУКК), на подзаконово ниво бяха уредени правилата за изпълнението на посочените в заглавието на наредбата дейности.