Принтиране

Особености в провеждането на процедурите за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите

Автор: Ясен Ковачев,
Отговорите в информационния раздел на Националния концесионен регистър (НКР), с интернет адрес: https://ncr.government.bg/Information, които са изготвени от дирекцията от специализираната администрация на Министерския съвет, определена със заповед на министър-председателя (специализираната дирекция от АМС), в една съществена част касаят редица особености в провеждането на процедурите за определяне на концесионер по реда на ЗК.