Принтиране

Особености, свързани с клаузите, изпълнението, изменението и прекратяването на концесионните договори

Автор: Ясен Ковачев,
Отговорите в информационния раздел на Националния концесионен регистър (НКР), с интернет адрес: https://ncr.government.bg/Information, както и методическите указания, които са изготвени от дирекцията от специализираната администрация на Министерския съвет, определена със заповед на министър-председателя (специализираната дирекция от АМС), касаят ред особености, свързани с клаузите, изпълнението, изменението и прекратяването на концесионните договори.