Принтиране

Определянето на параметрите на концесии, възлагани по реда на Закона за концесиите

Автор: Ясен Ковачев,
Указанията и отговорите, намиращи се в информационния раздел на Националния концесионен регистър, с интернет адрес: https://ncr.government.bg/Information, които са изготвени от дирекцията от специализираната администрация на Министерския съвет (МС), определена със заповед на министър-председателя (специализираната дирекция от АМС), в съществена част касаят начина, по който могат да се определят редица параметри на концесиите, възлагани по реда […]