Принтиране

Новото решение на Конституционния съд № 3/2022 и съдебната практика по прилагане на мораториума върху придобивната давност

Автор: Александър Георгиев,
Образуваното пред Конституционния съд на Република България (КС) по искане на Висшия адвокатски съвет конст. д. № 16 от 2021 г. за установяване на противоконституционност на § 1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността1 (ЗД ЗС) и § 2 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за собствеността (ЗР на ЗИЗС) отново постави на дневен ред редица въпроси, свързани с действието на мораториума, които са дискусионни още от времето на неговото първоначално въвеждане през 2006 г.