- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Новият режим на концесиите за добив на минерална вода

В края на 2019 г. беше обнародвана Наредбата за концесиите за добив на минерална вода (НКДМВ).