Принтиране

Новият режим на концесиите за добив на минерална вода

Автор: Ясен Ковачев,
В края на 2019 г. беше обнародвана Наредбата за концесиите за добив на минерална вода (НКДМВ).