Принтиране

Новата уредба на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи и съоръжения, разположени извън границите на населените места и селищните образувания

Автор: Александър Георгиев,
В ДВ, бр. 29 от 27.03.2020 г., е обнародвана Наредба № РД-02-20-1 от 05.03.2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Наредбата).