Принтиране

Новата Наредба за провеждане на конкурси и търгове по Закона за подземните богатства

Автор: Ясен Ковачев,
В „Държавен вестник“ (ДВ), бр. 26 от 21.03.2023 г. бе обнародвана новата Наредба за провеждане на конкурси и търгове по Закона за подземните богатства (НПКТЗПБ), приета с Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 42 от 17.03.2023 г.