Принтиране

Изземване на имот – общинска собственост

Автор: Живка Юрукова
ВЪПРОС: Може ли да се издаде заповед за изземване на имот - общинска собственост, по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост от лице, с което общината има спор за собственост върху същия имот?