- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Измененията в Закона за концесиите от февруари 2021 г.

В Закона за концесиите (ЗК) през февруари 2021 г. бяха въведени ред съществени изменения. Целта на настоящите бележки е да се разгледат в общ план по-важните промени в правната уредба на ЗК.