Принтиране

Административноправна защита на вещните права на държавната собственост по чл. 80 от Закона за държавната собственост

Автор: Цветанка Иванова-Стоянова,
Реализирането на ефективна защита на субективните вещни права предполага използването на правни средства от различни отрасли на правото. Възможен способ за защита е административноправният.