Принтиране

Решението на Съда на ЕС С-147/19 по казуса Атресмедия срещу АГЕДИ и АИЕ и значението му за музикалната индустрия

Автор: Велизар Соколов, Момчил Младенов,
През ноември 2020 г. съдът на ЕС се произнесе с решение по дело С-147/2019 Атресмедия срещу АГЕДИ и АИЕ, което предизвика противоречиви реакции сред творческите индустрии по целия свят.