Принтиране

Права на режисьорите на театрални спектакли

Автор: Катерина Пашова-Миразчийска,
Действащият Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) разглежда режисьора на театрален спектакъл като артист-изпълнител и носител на право, сродно на авторското върху съответното изпълнение. Какво е характерно за правното положение на тази категория правоносители?