Принтиране

Обезщетението при нарушение на авторското право и сродните му права не е проекция на общата деликтна отговорност

Автор: Петър Петров,
Аргументи от българския съд