Принтиране

Лицензиране на авторски права чрез концепцията NFT

Автор: Атанас Костов,
Така наречените „незаменими токени“ или NFT (от англ. nonfungible tokens) представляват електронни блокчейн инструменти, които станаха горещата културна и юридическа тема в края на 2020 и началото на 2021 г., като вероятно ще останат такава за дълго време поради множество технически, правни и финансови съображения.