Принтиране

Kакво представлява „Софтуер като услуга“ (SaaS)

Автор: Атанас Костов,
Историята на концепцията „Софтуер като услуга“ датира от края на 2010 г., когато в САЩ един от изпълнителните директори на компанията Oracle - Лари Елисън, прокарва идеята за т. нар. „софтуер при поискване“ на базата на вижданията си за подобна инвестиция в компаниите Salesforce и Netsuite, обяснявайки перспективността на този бизнес.