Принтиране

Данъчно облагане на авторските и изпълнителските възнаграждения

Автор: Катерина Пашова-Миразчийска,
Данъчното облагане на доходите, получени при използване на обекти на авторски и сродни на тях права и по-специално затрудненията във връзка с определянето на доходите, представляващи „авторски възнаграждения“ по смисъла на Закона за облагане на доходите на физическите лица, са повод за многократно отправяни до Министерството на културата запитвания както от частни лица, така и от страна на Националната агенция за приходите.