- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Застраховането и новите технологии

Пандемията създаде условия за промени и модернизация на застрахователния бизнес. Преди COVID навлизането на технологиите и дигитализацията в сектора следваше по-скромни темпове, основно поради по-ниската застрахователна култура у нас и съответно по-ниския интерес на технологичните компании, предлагащи застрахователни решения, към българския пазар.