Принтиране

Застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2023 година

Автор: Теодора Дичева,
Със Заповед № РД-06-44 от 22.11.2022 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2023 г. министърът на труда и социалната политика г-н Лазар Лазаров определи коефициента на трудов травматизъм по икономически дейности за 2023 г.