- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“

Преди дни министърът на труда и социалната политика г-н Гълъб Донев утвърди Заповед за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности, който ще се прилага през 2022 г.