- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

За някои въпроси на правото на застрахования срещу застрахователя при застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите (ЗГО) поставя все повече и повече въпроси.