- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

За липсата на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и връзката й с дерегистрацията на пътното превозно средство

1. Практическо значение на темата