Принтиране

Някои важни правни положения в решенията на ВКС, свързани с приложението на Кодекса за застраховането през периода 2016-2020 г.

Автор: Поля Голева,
Сравнително новият Кодекс за застраховането (КЗ)1, който влезе в сила от 01.01.2016 г. и отмени действащия до края на 2015 г. едноименен кодекс, продължи и не измени уеднаквената съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС).