- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Измамата в застрахователното право

„Измамата” е правен институт както на наказателното, така и на гражданското право.