- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Задължения на счетоводителите, в контекста на процедурата по изплащане на компенсации за запазване на заетостта

Независимо от факта, че извънредното положение, въведено посредством решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., вече е отменено, част от задълженията на счетоводителите на предприятията все още си остават по повод различните програми и процедури, свързани с предприетите от правителството мерки за запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията, засегнати от пандемията COVID-19.