Принтиране

За развитието на счетоводната и одиторската професия в България

Автор: Велин Филипов,
Заглавието на настоящата статия е предизвикателно, само по себе си, но всъщност самата проблематика, която се разглежда в нея, е именно такава.