Принтиране

Влияние на световната пандемия от Covid-19 върху годишното счетоводно приключване, финансовата отчетност и независимия финансов одит за 2021 година

Автор: Антон Свраков,
В началото на март 2020 г. в България бяха регистрирани първите случаи на хора, заразени с новоустановения в световен мащаб коронавирус Covid-19.