- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя – 4/2020

Как следва да се третират данъчно разходите за закупуване на кафе-машина и кафе за нуждите на всички служители в дружеството, включително управители и гости?