Принтиране

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя – 3/2020

Автор: Христо Досев,
Чуждестранни физически лица от трета страна, собственици на българско дружество, получават доходи от лихви (предоставен заем на собствено дружество, като същият е върнат заедно с лихвите) и дивиденти.