- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя – 1/2020

Много често в практиката, в частните фирми не се прави разлика между фирмени средства и лични средства на собствениците, и това силно затруднява отчетния процес в тези предприятия.