Принтиране

Устойчивото финансово отчитане – перспективи и предизвикателства пред одиторите

Автор: Бойко Костов,
Устойчивият начин на организация на бизнес-моделите и оповестяването на нефинансова информация съгласно новите стандарти за екологично и социално въздействие на дейността на предприятието, както и за постигането на добро корпоративно управление, е същността на новите европейски регулации в тази насока. Същевременно те трябва да бъдат имплементирани като част от националното законодателство на Република България.