Принтиране

Указание на Министерство на финансите относно счетоводното и данъчно третиране на компенсациите за небитови крайни клиенти на електрическа енергия за периода 01.12.2021 – 31.12.2021 г.

Автор: МФ,
Относно: Счетоводно и данъчно третиране на компенсации на небитови крайни потребители на електрическа енергия за периода 01.12.2021 - 31.12.2021 г.