Принтиране

Указание № УК-3 от 29.12.2021 г. на МФ

Автор: Министерство на финансите,
Указание относно счетоводното отчитане на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане от 110 лв./MWh