Принтиране

Счетоводно третиране на изплащаните компенсации и помощи, предоставяни с цел запазване на заетостта

Автор: Христо Досев,
Като последствие от въведеното в България извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и заменилите го впоследствие противоепидемични мерки една значителна част от бизнеса в страната бе принудена да преустанови своята независима икономическа дейност, а в общ план немалко предприятия намалиха своя обем на продажби.