Принтиране

Счетоводно отчитане на строителната дейност

Автор: Христо Досев,
По данни на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към юли 2022 г. общият брой на строителните предприятия в страната е малко над 6500.