Принтиране

Счетоводно отчитане на събитията, настъпили след датата на изготвяне на годишния финансов отчет

Автор: Христо Досев,
Крайният срок за подаване на Годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО и на годишен отчет за дейността (отчета по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката) от 1 март до 30 юни на следващата година, несъмнено дава достатъчни основания на предприятията да отложат напред във времето годишното счетоводно и данъчно приключване на отминалата финансова година.