- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Счетоводно отчитане на отстъпките за клиенти за по-ранно плащане по реда на НСС и МСС

Някои предприятия предлагат на клиентите си отстъпки за по-ранно плащане (известни също като отстъпки за сетълмент), за да насърчат бързото плащане на дължимите от тях суми.