Принтиране

Счетоводно отчитане на отстъпките за клиенти за по-ранно плащане по реда на НСС и МСС

Автор: Бойка Брезоева,
Някои предприятия предлагат на клиентите си отстъпки за по-ранно плащане (известни също като отстъпки за сетълмент), за да насърчат бързото плащане на дължимите от тях суми.